Algemene voorwaarden Yoga Marlies

Lessenkaarten
De lessen kunnen worden gevolgd na aanschaf van een lessenkaart via de website, betaalverzoek of contant. Een lessenkaart geeft recht op een wekelijkse les gedurende de geldigheidsperiode van de desbetreffende lessenkaart. 

Les inhalen
Mocht je in deze periode een keer verhinderd zijn dan kan je, mits er plek is, bij een andere groep aansluiten.

Betaling en prijswijziging
Aanschaf van een leskaart kan via website, betaalverzoek of contant. Betaling geschiedt voor aanvang van de eerste les. Yoga Marlies behoudt zich het recht om de prijzen van de lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website, groepsapp en/of email.

Afmelden
Wanneer je niet kunt deelnemen aan de les dan max. 24 uur van te voren afmelden. Zodat de lege plek aan een ander kan worden gegeven!! 

Restitutie lesgeld 
Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats als niet alle lessen zijn gevolgd binnen de geldigheidsperiode van de leskaarten. Kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Er is geen recht op restitutie van het lesgeld bij ziekte of andere omstandigheden. Bij langdurige ziekte bekijken we samen naar wat er wel mogelijk is. 

Afmelding door docent
Als een les niet doorgaat dan wordt dit altijd van te voren via de les of groepsapp gecommuniceerd en houdt de deelnemer de les uiteraard tegoed in de vorm van fysieke- of online les (de link staat dan 3 dagen voor je open) 

Eigen risico en aansprakelijkheid.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. • Yoga Marlies is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les. • Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor de les te melden aan de docent. • Yoga Marlies behoudt zich het recht cursisten te weigeren indien zij hiervoor een gegronde reden kent. • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord met de algemene voorwaarden. 

Buitenyoga
Zodra het weer toelaat vinden de lessen buiten plaats. Hierover wordt via de mail en/of de groepsapp gecommuniceerd.

Vakanties
Yoga Marlies houdt een zomer- en kerstvakantie. 

De data worden via mail en/of groepsapp t.z.t. doorgeven.

Akkoord algemene voorwaarden
Aanschaf van een losse les, proefles of lessenkaart betekent akkoord met de algemene voorwaarden. 

yoga aandacht

Winkelwagen